Resultat af biernes flittige bestøvning – Søde kirsebær

Vejboden er altid åben, med salg af honning, pollen og propolis.

Høstdag med deltagelse af interesserede

Resultat af biernes flittige bestøvning – Moreller

Bierne besigtiges sammen med interesserede

Høstdag med kaffepause og honning smagsprøver

Høst tid

Den nyhøstede honning finsies

Biavler praktikant sætter straks sit aftryk på biavlen

Forskellige typer af bistader

Brunede kartofler i honning